Kvalitetsgaranti

Vi garanterar att ni som kund blir nöjd med vårt arbete. Vår kunskap och erfarenhet använder vi för att ständigt förbättra vårt arbete och nå upp till de mål vi har satt.

Alltid en kontaktperson nära till hands

När vi träffas för kontraktskrivning får du kontaktuppgifter till den person som hanterar projektet. Med oanonnserade städkontroller från vår sida, samt kontroller tillsammans med er, ser vi till att alla aspekter av vårt arbete uppfylls i enlighet med de mål vi tillsammans satt upp.

Inomhusmiljö är det vi kan bäst

Med lång erfarenhet av städning av hotell, butiker, trapphus och kontor är vi ett bra val för kunden som är ute efter rätt kvalitet till rätt pris. För Finexia betyder kvalitet att förutse samt uppfylla eller överträffa kundens behov av en ren och trivsam miljö. Är inte du som kund nöjd med vårt arbete är vi inte heller nöjda med vår insats.

Allt från flyttstädning till byggstäd

Vi arbetar inom ett brett fält av städning, med vår största erfarenhet i inomhusmiljöer såsom hotellstäd, kontorsstädning och städning av butiker.

Fortlöpande utbildning

Vi ser det som självklart att vara uppdaterade med aktuella certifieringar, miljösynsätt och teknik inom städningen vi utför. Därför utbildar vi fortlöpande vår personal i dessa frågor.

Medlemmar i Almega

Vi är medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna, vilket innebär att våra arbetare omfattas av kollektivavtal om löner och anställningsvillkor.

Med miljön i åtanke

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete med välmotiverade medarbetare. Vi ställer miljökrav på alla leverantörer och ger våra medarbetare den information och utbildning som krävs för att förstå och arbeta enligt denna policy.
Som ett exempel transporterar vi självklart bort våra förbrukade kemförpackningar, använder helst refillförpackningar och väljer miljövänliga alternativ.

Vi ser mycket fram emot att höra från er!